Per Venecijos kino festivalį pristatyti tyrimo lyčių lygybės tema rezultatai

Per Venecijos kino festivalį pristatyti tyrimo lyčių lygybės tema rezultatai

Per neseniai pasibaigusį 72-ąjį Venecijos kino festivalį Europos moterų audiovizualinis tinklas (EWA) pristatė pirmųjų paneuropinių studijų lyčių lygybės tema tarp Europos režisierių rezultatus. Juos paskelbė EWA direktoriaus pavaduotoja Alexia Muiños ir tyrimo vadovė Holly Aylett, kartu su Europos parlamento Kultūros ir švietimo komiteto pirmininke Silvia Costa.

EWA tyrimas remiasi 2014 m. Europos audiovizualinio meno stebėtojo ataskaita, kurios duomenimis, kad nuo 2003 m. iki 2012 m. moterys režisavo 16,3 proc. filmų, o per visą istoriją moterų režisuotų filmų procentas sudaro 8,9 proc. Kokius nacionalinius ypatumus slepia šie skaičiai ir kas trukdo progresui, įskaitant patekimą į kino pramonę, filmų kūrimą bei realizavimą?

EWA įrodymais pagrįstas tyrimas nurodo priemones, kurių būtina imtis, siekiant užtikrinti sąžiningą ir proporcingą moterų režisierių palaikymą, tokiu būdu įgalinant jas konkuruoti nelygiomis sąlygomis vyrų privilegijuotoje srityje. Nelygus moterų atstovavimas prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, Europos sutartims ir UNESCO konvencijai dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos skatinimo. EWA skatina šalių vyriausybes imtis veiksmų europiniu ir nacionaliniu lygmeniu, tam kad būtų sustabdyta moterų požiūrio į pasaulį raiškos cenzūra.
S. Costa pasveikino EWA atliktą tyrimą ir jo aktualią intervenciją, pabrėžiančią neatidėliotiną poreikį įrodymais pagrįstų indikatorių, kurie suteiktų informacinį pagrindą imtis veiksmų, bei požiūrio, sukoncentruoto į moterų patirties trajektoriją, o ne į pajamas, kurias jos uždirba pagal „Box office“. Ji taip pat pakvietė į susitikimą su FEMM – Europos parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu, kai tik bus paskelbta galutinė ataskaita, tam, kad būtų galima aptarti reikalingas priemones, nukreipiamas į nepakankamą moterų atstovavimą. Būsimame susirinkime taip pat dalyvaus Europos Audiovizualinio sektoriaus stebėtojai bei kiti suinteresuoti dalyviai.

Konferenciją pristatė Venecijos kino festivalio direktorius Alberto Barbera, pasisakė MIBACT generalinis kino direktorius Nicola Borelli bei Lygių galimybių departamento Italijos ministrų taryboje Intervencijos biuro generalinė direktorė Monica Parrella. Diskusiją moderavo MiBACT Kūrybiškos Europos komiteto pirmininkė Christina Loglio.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Italijos kino komisijos tinklo prezidentas, dviejų pagrindinių autorių teises ginančių asociacijų atstovai, „MEDIA Salles“ generalinis sekretorius ir Europos – Viduržemio jūros regiono ko-produkcijos forumo Apulijoje direktorius.

Galutinė EWA atlikto tyrimo ataskaita bus pristatyta 2016 m. per Berlyno kino festivalį.

Taip pat skaitykite

Komentarai

  1. moteris / 2015 rugsėjo 22

    (Y) nuostabu kad vyskta tokie projektai